BH Desk » Zagađenje jezera Modrac: Zasićenost ribe teškim metalima u Modracu u referentnim vrijednostima
BiH

Zagađenje jezera Modrac: Zasićenost ribe teškim metalima u Modracu u referentnim vrijednostima

Na nedavno održanom okruglom stolu u Centru za ekologiju i energiju u Tuzli prezentirani su rezultati analize zagađenja jezera Modrac te rijeka Spreče i Turije, koji su prema prikazanim rezultatima ukazivali na visoku koncentraciju ukupnog fosfora i azota što prema njima indicira da se jezero Modrac nalazi u trofičnom stanju.

Za analizirani profil rijeke Spreče utvrđene su visoke vrijednosti hemijske potrošnje kisika, kao i ortofosfata i ukupnog fosfora što ukazuje na kontinuirano zagađenje uzrokovano antropogenim aktivnostima.

– Ono što bi moglo predstavljati problem su upravo visoke koncentracije ukupnog fosfora koje mogu uzrokovati nekontrolisani rast cijanobakterija, odnosno pojavu cijanotoksina u vodi koji mogu biti opasni za ljudsko zdravlje ako se oslobode u vodu koja se koristi za piće – izjavila je Amra Skramončin iz Centra za ekologiju i energiju.

Analiza je također pokazala da se prema sadržaju suspendiranih tvari, rijeka Spreča prije ušća u jezero Modrac klasificira u IV kategoriju vodotoka.

– U trenutnim uzorcima vode rijeke Spreče, Turije i jezera Modrac nije utvrđeno prisustvo teških metala i specifičnih organskih polutanata u koncentracijama koje prelaze granične vrijednosti. Međutim, to ne isključuje mogućnost njihovog prisustva u sedimentu iz kojeg se pri određenim uvjetima mogu otpustiti u vodno tijelo. U analiziranom uzorku ribe smuđ utvrđeno je bioakumuliranje olova i žive. Zbog ovako visokih koncentracija navedenih teških metala, ovu vrstu ribe nije preporučljivo koristiti za ljudsku ishranu. U ranijim istraživanjima, utvrđeno je bioakumuliranje olova, nikla i kadmija u babuški što ukazuje na prisustvo teških metala u ihtiofauni jezera Modrac – izjavio je autor studije dr.sc. Abdel Đozić, dipl.ing.tehn.

Međutim iz upravnog odbora Sportskog – ribolovačkog društva ‘Smuđ’ koje aktivno uključeno u očuvanje ribljeg fonda i ribolovnih voda, između ostalih i jezera Modrac, izrazili su sumnju u rezultate koji su prikazani u Centru za ekologiju i energiju Tuzla.

– Izražavajući našu zabrinutost, službeno smo se obratili Centru u cilju dostavljanja kompletne dokumentacije i analiza, a koji su nam dostavili odgovor da je istraživanje rađeno od prof. Abdela Đozića koje je radio Institut za hemijsko inžinjerstvo Tuzla i da su oni samo naručioci poslova. Dakle, bez konkretnog odgovora, s tim da su dostavili izvještaj o izvršenoj analizi Instituta za hemijsko inžinjerstvo Tuzla u kojem su parametri pokazivali pojačanu zasićenost teškim metalima, a u koje smo izrazili određenu sumnju – izjavio je član upravnog odbora i profesionalni ribočuvar u ‘Smuđu’ Faruk Beganović.

Zbog izraženih sumnji u rezultate i činjenice da ih niko ranije nije upoznao sa istraživanjem koje provodi, te zbog nedobijenog odgovora na pitanje da li je sada riba ispravna za ishranu iz ‘Smuđa’ su odlučili da ponovo uzorkuju ribu smuđ i da je upute na analizu na prisustvo teških metala.

– Putem JU Veterinarske stanice Tuzla, upućen uzorak ribe smuđ, koji je uzet po svim pravilima struke i predat JU Veterinarska stanica, koja je isti uputila u Federalni agromediteranski zavod u Mostaru. Nakon nekoliko dana Federalni agromediteranski zavod u Mostaru dostavio je izvještaj o izvršenoj analizi u kojem su konstatirani rezultati da je zasićenost ribe teškim metalima u referentnim vrijednostima, a negdje i ispod tih vrijednosti – izjavio je Beganović.

Iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla nisu željeli pojasniti dobijene rezultate, niti smo dobili odgovor zbog čega su rezultati prezentirani kod njih, različiti u odnosu na one koje je dostavio Federalni agromediteranski zavod.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook