BH Desk » Vlada Brčko distrikta BiH izdvojila 70 hiljada maraka za banjsko liječenje RVI
BiH

Vlada Brčko distrikta BiH izdvojila 70 hiljada maraka za banjsko liječenje RVI

Vlada Brčko distrikta BiH ove godine izdvojila je sredstva u iznosu od 70 hiljada maraka za odlazak na banjsko liječenje ratnih vojnih invalida na koje će ove godine biti upućeno oko 90 korisnika sve tri bivše vojne komponente.

Prema utvrđenim kriterijumima, kako je kazao šef Pododjeljenja za boračko invalidsku zaštitu Senad Bešić, prioritet prilikom izbora korisnika banjsko-klimatskog liječenja imale su osobe s visokim stepenom invaliditeta, dostavljenim medicinskim indikacijama i osobe koje u zadnje tri godine nisu bili korisnici ovog prava.

Kroz provedenu proceduru javne nabavke izvršen je izbor ustanova koje će pružiti ovu vrstu usluge, a uslove iz tendera ispunile su Banja Vrućica Teslić, Reumal Fojnica, Ilidža Sarajevo, Ilidža Gradačac i Akva Tuzla.

Ugovori su u toku potpisivanja i rezervacija mjesta za boravak u banji trebala bi započeti do kraja mjeseca.

-Naša preporuka je da to bude do 30. septembra zbog činjenice da u slučaju otkazivanja upražnjena mjesta popunimo novim korisnicima. Inače, projekt se realizuje do 31. decembra ove godine – pojasnio je Bešić.

Prema njegovim riječima, za banjsko-klimatsko liječenje u ovoj godini prijavilo se više od 150 ratnih vojnih invalida. Međutim, zbog ograničenih sredstava i cijena koje su u odnosu na ranije godine znatno porasle, pa jedan boravišni dan u banji sada košta 85 konvertibilnih maraka, ovaj vid liječenja nije mogao dobiti veći broj ljudi koji su nažalost ove godine ostali bez tog prava.

– S obzirom na navedeno svi odabrani korisnici ove godine moći će u banji boraviti 10 dana, osim par korisnika kojima je zbog objektivne potrebe odobren 14 dnevni boravak u banji – istakao je Bešić.

Kako je rekao, ranijih godina iz budžeta distrikta za ove namjene na godišnjem nivou izdvajano je 100 hiljada konvertibilnih maraka, cijene su bile znatno niže, tako da je ovaj vid rehabilitacije godišnje koristilo oko 150 do 160  korisnika.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook