BH Desk » Usvojen budžet Općine Novi Grad Sarajevo za iduću godinu u iznosu od 55,8 miliona KM
Biznis

Usvojen budžet Općine Novi Grad Sarajevo za iduću godinu u iznosu od 55,8 miliona KM

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na jučerašnjoj redovnoj 20. sjednici usvojilo je budžet za 2023. godinu u iznosu od 55.802.000 KM

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na jučerašnjoj redovnoj 20. sjednici usvojilo je budžet za 2023. godinu u iznosu od 55.802.000 KM. Dakle budžet Općine za 2023. godinu veći je za oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na ovogodišnji. Oko 50% budžetskih sredstava usmjereno je u kapitalna ulaganja, odnosno 28.285.000 KM, dok je za tekuće transfere planirano 12.345.000 KM.

Tokom razmatranja budžeta, istaknuto je da se u njegovo kreiranje uključio veliki broj građana i vijećnika, koji su na održanim javnim rasprava u mjesnim zajednicama iznijeli svoje prijedloge i sugestije.

Većina vijećnika mišljenja je da je budžet kreiran u skladu sa potrebama građana. Istaknuo je da je budžet rezultat dugogodišnjeg djelovanja i rada, ali i nastojanja da se sredstva usmjere u sve ono što je važno za život građana Općine Novi Grad Sarajevo.

Istaknuti problemi saobraćaja u mirovanju na području općine Novi Grad Sarajevo

Načelnik Općine Semir Efendić osvrnuo se na jedan od najvećih problema u Općini Novi Grad Sarajevo, a odnosi se na saobraćaj u mirovanju. Istakao je da se ovaj problem mora rješavati u saradnji sa Kantonom Sarajevo, te da je pravac njegovog rješavanja u uvođenju mogućnosti koncesija.

“Mi smo kroz budžet vratili projkat koji smo skinuli u vrijeme pandemije. On se tiče izgradnje garaže ispred džamije kralja Fahda koja je jedna od najopterećenijih lokacija koju imamo u Novom Gradu. Imamo zainteresovane privatne investitore koji bi bili spremni raditi ove garaže koje su jako skupe. Problem je što je zemljište uglavnom u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, te bi trebali imati jasniji pristup od strane Vlade Kantona Sarajevo da zajedno sa nama krene u pravcu davanja koncesija na izgradnju tih garaža. Puno bi to bilo jednostavnije za nas, a i jeftinije. To su projekti koji bi u konačnici bili isplativi za investitore koji bi gradili garaže. Mi smo tražili da se na Općinu Novi Grad prenese upravljanje sa 11 garaža koje već postoje i na kraju to se nije desilo, samo smo uspjeli sa smanjenjem cijene na gornjim etažama, ali upravljanje je ostalo na preduzeću ”Rad”. Mislim da je došlo konačno vrijeme da se pitanje gradnje garaža otvori na ozbiljniji način sa predstavnicima Zavoda za izgradnju i Ministarstvom saobraćaja, te da se ide u tom pravcu. Bojim se da naša izrgradnja u masovnijem obliku nije moguća u ovom trenutku”, kazao je Efendić.

općinsko vijeće

Pomoćnik načelnika za finansije Emir Dedović istakao je da je ovaj budžet dobra startna osnova za realizaciju i početak naredne godine. “Budžet je zaključen na 55.802.000 KM gdje smo u odnosu na Nacrt budžeta imali mogućnost da za nekih 4.000.000 KM korigujemo budžet po onome što smo dobili iz javne rasprave. Nastojali smo da bude zastupljena opća uključenost svih zainteresovanih i omogućimo im transrparentnost. Za važnije infrastrukturne projekate izdvojeno je oko 27.000.000 KM”, kazao je Dedović.

600.000 KM za izgradnju javne garaže u naselju B-faza

Dedović je dodao je da su budžetom obuhvaćeni svi građani i sve kategorije ljudi s područja općine Novi Grad Sarajevo, te da će se za svakoga nešto graditi i u narednoj godini. Između ostalog biće nastavljena realizacija projekta izgradnje javne garaže u naselju Alipašino Polje B-faza, za koju je Općina kroz budžet izdvojila 600.000 KM.

“U ovoj godini ćemo krenuti sa gradnjom garaže na Alipašinom Polju, s obizirom na ogroman problem saobraćaja u mirovanju. Mi smo tokom 2020. godine krenuli u realizaciju tog projekta, međutim, zbog korone i pandemije to je obustavljeno. Ponovo krećemo s tim i mislimo da ćemo se u narednom periodu još više pozabaviti problemom saobraćaja u mirovanju. Također, već duži vremenski period Općina Novi Grad Sarajevo brine o stadionu Otoka, ali nikako da dođe u funkciju zadovoljavanja potreba naših građana. Imamo puno škola fudbala, puno klubova koji su zainteresovani za korištenje termina. Odlučili smo da probamo u narednoj godini na stadionu Otoka ugraditi umjetnu travu i osvijetliti ga, kako bi škole i ostali zainteresovani, imali dodatni prostor za svoje aktivnosti”, rekao je Dedović.

Na 20. redovnoj sjednici usvojena je informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite stanovništva u Općini Novi Grad Sarajevo. Usvojen je prijedlog Odluka i rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, kao i iz oblasti provedbeno-planske dokumentacije o pristupanju izradi urbanističkog projekta ”Zabrđe”. Također je usvojen prijedlog programa rada Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo za 2023. godinu. Vijeće je primilo na znanje i informacije o legalizaciji objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje na području Općine, te informaciju o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2021. godinu i informaciju o radu Centra za aktivno i zdravo starenje.

Izvor www.akta.ba
Najnovije

-----------
BH Desk facebook