BH Desk » Uskoro direktno doniranje hrane javnim kuhinjama, bez plaćanja PDV-a
Biznis

Uskoro direktno doniranje hrane javnim kuhinjama, bez plaćanja PDV-a

Dopunom Zakona o PDV-u kompanijama će se omogućiti direktno doniranje hrane pred istek roka.

Pokretači USAID inicijative „Niko gladan. Niko sam“, Fondacija Mozaik sa partnerima, posljednjih godinu dana aktivno rade na tome da novim Zakonom o PDV-u donacije hrane pred istek roka budu oslobođene plaćanja PDV-a. 

Zakon je najvažnija, ali ne i jedina karika u cijelom sistemu koji treba omogućiti transparentno i efikasno doniranje hrane. U saradnji sa Upravom za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH i na osnovu analiza postojećih zakona i međunarodnih praksi, radi se na planiranju podzakonskih akata koji su neophodni za implementiranje ove inicijative, a koji će najbolje odgovoriti na potrebe u našoj zemlji. 

Važne smjernice se mogu pronaći u istraživanju koje je za ovaj USAID program proveo ekonomski analitičar dr. scc. Faruk Hadžić, dipl. oec. u kojem se navodi da “jedno od rješenja za optimiziranje procesa doniranja hrane može biti i uspostavljanje digitalne banke hrane, kao online prostora za uvezivanje preduzeća koja žele transparentno donirati hranu sa javnim kuhinjama i udruženjima kojima je hrana potrebna i koji će je dostaviti do krajnjih korisnika”. Predložena je i druga opcija koja navodi da „trgovački lanac može provjeriti šta je potrebno drugoj strani i direktno donirati traženu robu u određenoj količini.” 

Smjernice su predstavljene UINO nakon čega je usvojeno razmatranje buduće opcije direktnog doniranja, bez osnivanja digitalne banke hrane: Prilikom direktne isporuke donacija posrednicima u doniranju važno je osigurati dvije stvari: (1) da je primalac donacije uveden u Registar posrednika za doniranje hrane pri resornom ministarstvu i (2) da je osigurana sljedivost isporuke, tj. da se u svakom momentu može utvrditi kretanje robe”, navodi Sedin Mešinović, šef Odsjeka za revizije i kontrolu iz UINO.

“Nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija, smatramo da je sada najvažnije hitno dopuniti postojeći Zakon i omogućiti da su donacije hrane pred istek roka oslobođene od plaćanja PDV-a. Ukoliko to bude potrebno, izrada podzakonskih akata će biti podržana u sklopu ove USAID inicijative kojima će se urediti i omogućiti proces direktnog doniranja hrane. Ovim nestaje potreba za drugim opcijama, poput pomenutih banaka hrane, tako da one u ovom momentu neće biti razmatrane”, dodao je u ime USAID inicijative Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.

Inicijativa “Niko gladan. Niko sam.” je dio programa “Pravni okvir za filantropiju” koji provodi Fondacija Mozaik zajedno s partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a. 

Sve informacije o inicijativi možete pronaći na www.nikogladan.lonac.pro

Izvor www.akta.ba
Najnovije

-----------
BH Desk facebook