BH Desk » U FBiH povećana bruto proizvodnja struje i koksa, manje mrkog uglja i lignita
Biznis

U FBiH povećana bruto proizvodnja struje i koksa, manje mrkog uglja i lignita

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u novembru 2021. godine iznosila je 855 GWh, dok je  u istom mjesecu 2020. godine zabilježen 801 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 47,3 posto, termoelektrane sa 49,8 posto, a vjetroelektrane sa 2,9 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u novembru ove godine iznosila je 281.713 t, a u istom mjesecu 2020. godine 353.998 t. Proizvodnja lignita u FBiH u novembru 2021. je 77.083 t, a u novembru 2020. godine 152.691 t.

Proizvodnja koksa u FBiH u novembru  ove godine evidentirana je u iznosu 79.431 t, a u istom mjesecu 2020. evidentirane su 70.223 t, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook