BH Desk » Sindikati policije i Uprave policije MUP-a Bosanskopodrinjskog kantona bez dogovora
BiH

Sindikati policije i Uprave policije MUP-a Bosanskopodrinjskog kantona bez dogovora

Sindikati policije i Uprave policije koji djeluju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde nisu uspjeli usaglasiti stavove i potpisati Sporazum o zajedničkom djelovanju, s ciljem konačnog potpisivanja novog kolektivnog ugovora – potvrđeno je na današnjem sastanku koji je s predstavnicima oba sindikata inicirao pregovarački tim Vlade BPK Goražde.

Ministar unutrašnjih poslova BPK i predsjednik pregovaračkog tima Vlade BPK Armin Mandžo, ponovio je da je preduvjet za nastavak pregovora o novom kolektivnom ugovoru potpisivanje Sporazuma o zajedničkom djelovanju oba reprezentativna sindikata koja djeluju u ovoj instituciji.

Naglasio je da se neusaglašavanjem stavova blokira nastavak pregovora s ciljem potpisivanja kolektivnog ugovora, koji bi doprinio poboljšanju uslova rada te materijalnog statusa uposlenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde.

– Bez potpisanog Sporazuma o zajedničkom djelovanju, pregovarački tim Vlade BPK Goražde ne može nastaviti pregovore jer apsurdno bi bilo pregovarati odnosno zaključivati pojedinačne ugovore sa jednim i drugim sindikatom. Smatramo da u interesu oba sindikata treba da budu prava uposlenika, a ne lični i pojedinačni interesi, ili da se uspješnost sindikata gleda po broju članstva, odnosno, koji se više pojavljuje u medijima – kazao je Mandžo.

Ocijenio je da u trenutnoj situaciji najviše trpe uposlenici odnosno policijski službenici, uz podsjećanje da je usvajanjem Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde, došlo do usklađivanja plaća za državne službenike i namještenike u državnim institucijama.

– Ostali su samo policijski službenici koji nemaju usklađene plaće kada je riječ o institucijama u BPK Goražde. Stoga, pregovarački tim Vlade i dalje insistira na usaglašavanju stavova sindikata, kako bi došlo do uspješnog okončanja ovog postupka i usvajanja odnosno potpisivanja ovog značajnog dokumenta, za čiju implementaciju su obezbjeđena sredstva u budžetu BPK Goražde za 2022. godinu – kazao je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde.

Iz sindikata policije i Uprave policije nisu željeli davati izjave.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook