BH Desk » Roditeljima djece sa poteškoćama oduzeto pravo na registraciju vozila
BiH

Roditeljima djece sa poteškoćama oduzeto pravo na registraciju vozila

Novim Pravilnikom o registraciji vozila onemogućena je registracija vozila na skrbnike djece sa poteškoćama, najčešće roditelja, već se od njih zahtijeva da se vozilo registruje na vlasnika – njihovu djecu sa poteškoćama, piše Klix.

Ministarstvo za promet i komunikacije Bosne i Hercegovine već je duže vrijeme u centru pažnje zbog spornog Pravilnika o registraciji vozila. Napominjemo, riječ je o aferi “Stickeri” koja je nastala nakon što je novi Pravilnik o registraciji vozila dozvolio postavljanje RFID stickera na motornim vozilima koji omogućavaju pristup ličnim podacima i praćenje vozača “za potrebe trećih lica”.

Sada imamo slučaj da je novi Pravilnik o registraciji vozila propisao da skrbnici osoba sa poteškoćama, roditelji ili staratelji osoba sa poteškoćama, gube pravo na registraciju vozila, odnosno da registraciju mora izvršiti upravo osoba sa poteškoćama u razvoju.

Naime, Udruženje “Dajte nam šansu” ukazalo je na probleme sa kojima se susreću od kako je objavljen novi Pravilnik o registraciji vozila.

Članovi udruženja su roditelji i staratelji osoba sa poteškoćama koji su uistinu najosjetljivija kategorija društva.

U obavljanju redovne skrbi o djeci, roditelji koriste vlastita motorna vozila.

Prilikom uvoza i registracije navedenih vozila, roditelji koriste prava ili povlastice stečene po drugim osnovama i zakonima, a koja proističu iz stepena invalidnosti djeteta sa teškoćama u razvoju. Prema odredbama prethodno važećeg Pravilnika o registraciji vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj 69/09), registracija navedenih vozila bila je omogućena na skrbnika, koji je i korisnik vozila (obzirom da djece sa teškoćama u razvoju to ne mogu biti), dok je vlasništvo evidentirano na dijete sa teškoćama u razvoju.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je posljednjim izmjenama pravilnika o registraciji vozila odlučilo izmijeniti i ovaj dio, pa se sada registracija vozila propisuje isključilo na vlasnika (dijete sa poteškoćama), onemogućavaju registraciju na korisnika vozila.

Parlamentarni zastupnik SDP-a Saša Magazinović ukazao je na brojne nelogičnosti koje su stvorene novim pravilnikom. Prvenstveno – otvara se pitanje pitanje mogućnosti korištenja vozila djece sa teškoćama u razvoju koja se ne mogu samostalno kretati, a ne voziti automobil.

Drugo, sve aktivnosti vezane uz vozilo, poput podnošenja zahtjeva, uplata, svih potpisa i slično, trebaju biti provedene od strane vlasnika, u ovom slučaju i korisnika vozila, što dijete sa teškoćama u razvoju bez ikakve dileme nije u mogućnosti.

Eventualni prekršaji u prometu evidentirali bi se na nepokretno ili slabo pokretno dijete sa teškoćama u razvoju koje bi trebalo dati izjavu o korisniku vozila u vrijeme eventualnog počinjenja prekršaja.

Izvor: Klix
Najnovije

-----------
BH Desk facebook