BH Desk » Prema podacima Porezne uprave u Federaciji BiH sa 27. decembrom bilo 533.668 zaposlenih
Biznis

Prema podacima Porezne uprave u Federaciji BiH sa 27. decembrom bilo 533.668 zaposlenih

Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 27. decembra 2021. iznosio je 533.668.

Taj broj je manji za 498 u odnosu na podatak od 20. decembra 2021. kada je broj zaposlenih iznosio 534.166.

Stanje broja zaposlenih na dan 27. decembra 2021. po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama ddostupno je na linku VIDEO, saopćeno je iz PUFBiH.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook