BH Desk » Pet inicijativa društvene odgovornosti kompanija u projektu ‘Misli o prirodi’
BiH

Pet inicijativa društvene odgovornosti kompanija u projektu ‘Misli o prirodi’

Pet inicijativa društvene odgovornosti kompanija dobilo je danas i zvaničnu podršku Centra za promociju civilnog društva kroz projekat “Misli o prirodi!” koji finansira Švedska.

Pet organizacija, koje su ukupno dobile gotovo 50.000 KM, provodit će pet inicijativa s ciljem prevencije djelovanja nesavjesnih kompanija zagađivača u nanošenju štete okolini, kao i poziva na veću odgovornost i doprinos u rješavanju konkretnih problema zagađenja u svojoj sredini.

Centar za promociju civilnog društva održao je danas online događaj na kojem su zvanično proglašeni i potpisali ugovore organizacije dobitnice sredstava u okviru projekta “Misli o prirodi!” za provođenje projekata inicijativa društvene odgovornosti kompanija, na osnovu javnog poziva raspisanog u oktobru. Inicijative će predvoditi Ekološko istraživačko društvo EID Banja Luka, Ekološko društvo “EKO Neretva” Jablanica, Udruženje građana “Ekosol” Tuzla, Asocijacija “Greenways” Mrkonjić Grad te NGO STEP Sarajevo.

Cilj dodijeljenih grantova jeste organizovano djelovanje građana (grupa i pojedinaca), kroz organizacije civilnog društva, kako bi se u lokalnim zajednicama ukazalo na probleme zagađivača i smanjio negativan uticaj na okoliš. Kroz ove projekte Centar za promociju civilnog društva želi podstaći djelovanje građana kroz organizacije civilnog društva koje će ukazati na ključne probleme zaštite okoliša i na loše prakse kompanija.

Različiti su načini na koji će novi i neki stari partneri Centra za promociju civilnog društva kroz projekat “Misli o prirodi!” doprinijeti zaštiti okolišu i utjecaju na kompanije.

Tako će Ekološko istraživačko društvo iz Banje Luke nastojati unaprijediti društvenu odgovornost Nezavisnog univerziteta Banja Luka smanjenjem upotrebe papira za štampanje (seminarskih i drugih radova), kroz primjenu nove prakse i edukaciju osoblja i studenata Univerziteta, dok će jablanička EKO Neretva nastojati povećati iskoristivost guma kao energenata povećavanjem odgovornosti kompanija.

Tuzlanska Ekosol će prikupljanje korištenog jestivog ulja kompanija pokušati uvesti u zakonsku obavezu kroz Federalni plan upravljanja otpadom za period 2022-2027, Asocijacija “Greenways” će pokušati proširiti djelatnost javnog komunalnog preduzeća te tako riješiti problem desetak divljih deponija na području Mrkonjić Grada, dok će STEP također raditi na lokalnom nivou, saradnjom i podizanjem društvene odgovornosti kompanija u općini Vogošća, saopćeno je iz Centra za promociju civilnog društva.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook