BH Desk » Osuđujuća prvostepena presuda za policajce iz Tuzle
Crna hronika

Osuđujuća prvostepena presuda za policajce iz Tuzle

Općinski sud u Tuzli oglasio je krivim Enisa Tučića i Slađana Iličića, službenike Policijske stanice Centar PU Tuzla, jer su postupali suprotno nalozima i instrukcijama o postupanju policijskih službenika u oblasti bezbijednosti saobraćaja i počinili produžena krivična djela – zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje dara ili drugih oblika koristi i krivotvorenje službene isprave.

Krivični postupak se vodio za period 5. novembar 2018. godine do 4. januara 2019. godine, a Općinski sud je Enisa Tučića i Slađana Iličića osudio na identične kazne zatvora u trajanja od 30 mjeseci.

Izrečena im je sigurnosna mjera – zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti službene osobe – policijskih službenika u MUP TK-a, kao i svim drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini u trajanju od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.

Presudom je određeno i da se oduzme krivičnim djelom stečena imovinska korist od 320 KM i 10 eura.

Sud navodi da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju stranke i branioci imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema presude.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook