BH Desk » Od januara u Tuzli i Živinicama prvi put kontejneri za elektro otpad
BiH

Od januara u Tuzli i Živinicama prvi put kontejneri za elektro otpad

U sklopu projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, kojeg finansira i implementira ZEOS eko sistem d.o.o., a kroz program Challenge to Change sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, od januara ove godine na ulicama Tuzle i Živinica bit će postavljeni ulični kontejneri za odlaganje e-otpada.

U narednom periodu planirano je postavljanje ukupno 17 uličnih kontejnera, i to 13 u gradu Tuzla i četiri u gradu Živinice, uz nabavku još mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno kombija, kojim će se od januara 2022. godine e-otpad prikupljati u ruralnim područjima Tuzle.

Na ovaj način bit će omogućeno sakupljanje svih kategorija e-otpada, s posebnim naglaskom na e-otpad iz domaćinstava, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati, a usluga odlaganja za građane biti će besplatna, saopćeno je iz ZEOS eko sistema.

– Ukupno sakupljenu količinu e-otpada zbrinjavat će ZEOS eko sistem d.o.o. u skladu sa ekološkim propisima. Pozivamo građane da savjesno odlažu e-otpad, odnosno vode brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, jer u suprotnom njegova destinacija postaje deponija, što za posljedicu ima zagađenje okoliša – izjavila je pomoćnica direktora društva ZEOS eko sistem d.o.o., Elma Babić-Džihanić.

Istakla je da je rezultat pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada reciklaža i stvaranje radnih mjesta u reciklažnom sektoru, a u konačnici čista okolina bez zagađenja ali i ugrožavanja zdravlja stanovništva.

– Zadovoljstvo mi je najaviti aktivnost postavljanja uličnih kontejnera za elektronski otpad u Gradu Tuzla, jer ona predstavlja nastavak odlične saradnje između firme C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo i ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom ZEOS eko sistem d.o.o. Sarajevo. Zaštita okoliša treba da bude cilj svakog pojedinca i nadam se da će građani prepoznati važnost ispravnog odlaganja elektronskog otpada i da će koristiti dostupnu infrastrukturu odnosno ulične kontejnere. Podizanje svijesti o važnosti pravilnog odlaganja otpada je dio misije i vizije naše firme i nadam se da ćemo i sa ovom aktivnošću dati svoj doprinos u tom pogledu – izjavio je direktor društva C.I.B.O.S. d.o.o. Tuzla Mirnes Hukić.

Za postavku uličnih e-kontejnera najpogodnije lokacije određene su u skladu sa nadležnim općinskim službama, dok će plan korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta biti usaglašen sa potrebama građana. O predviđenim lokacijama kontejnera za odlaganje elektro-otpada, kao i o rasporedu vožnje kombija – mobilnog reciklažnog dvorišta, građani će se moći informisati na zvaničnoj web stranici ZEOS-a: www.zeos.ba.

Elektro, odnosno e-otpad skraćeni je naziv za stare ili pokvarene električne i elektronske uređaje i opremu koja se više ne koristi, kao što su: veš mašina, mikrovalna pećnica, tastatura, monitor, frižider, fen, mobitel, televizor, pegla, fotoaparat, kao i ostale uređaje koji rade na struju ili baterije.

E-otpad potpada pod opasni otpad, jer sadrži mnoge štetne tvari poput kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora i drugih, i ukoliko se ne odlaže pravilno, njegove opasne supstance mogu zagaditi tlo, zrak i vodu, te na taj način postati dio lanca ishrane. Stoga ga nije dozvoljeno odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, već je potrebno izdvojiti ga, i odložiti u neki od ZEOS-ovih uličnih kontejnera.

– Svrha pravilnog odlaganja je da se obezbijedi “čist” otpad za ručnu ili mehaničku obradu, a zatim i reciklažu. Vrijednost sirovina koje se izdvoje iz otpada koristi se za pokrivanje troškova rada, logistike i konačnog zbrinjavanja otpada – pojašnjava Elma Babić-Džihanić.

Direktorica društva AKVA INVEST d.o.o., Fahira Hasić kazala je kako je u Živinicama već niz godina uočljiva poboljšanja komunalnih usluga, pogotovo kada je u pitanju segment upravljanja komunalnim otpadom.

– Ovim projektom nam je cilj  s partnerima predstaviti moderni sistem odvojenog prikupljanja elektronskog otpada, pa ću iskoristiti priliku da pozovem sve građane Živinica  da odlažu svoj  elektronski otpad u specijalne kontejnere i time direktno doprinesu očuvanju okoline – kazala je Hasić.

Reciklažom e-otpada nastaju vrijedne sirovine koje se vraćaju nazad u proces proizvodnje novih uređaja, čime se značajno smanjuje eksploatacija prirodnih resursa.

– Nažalost u svijetu, još uvijek gotovo 80 posto e-otpada završi na deponijama smeća i zato je jako bitno da građani mijenjaju navike i koriste infrastrukturu i usluge koje im nudimo. Naše znanje i prakse prenosimo sada i u druge gradove u BiH, te se nadam da će građani Tuzle i Živinica brzo razviti navike savjesnog odlaganja, jer će time činiti dobro sebi, svojoj djeci ali i narednim generacijama – poručila je pomoćnica direktora Elma Babić-Džihanić.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook