BH Desk » Neto devizne rezerve krajem novembra 15,9 milijardi KM
Biznis

Neto devizne rezerve krajem novembra 15,9 milijardi KM

Neto devizne rezerve Centralne banke BiH (CBBiH) na kraju novembra ove godine iznosile su 15,9 milijardi KM.

Neto devizne rezerve Centralne banke BiH (CBBiH) na kraju novembra ove godine iznosile su 15,9 milijardi KM. 

U izvještaju o poštovanju aranžmana valutnog odbora CBBiH se navodi da 30. novembra ove godine neto devizne rezerve Centralne banke, izračunate kao razlika zvaničnih deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima, iznose 15.904.380.000 KM.

Finansijsko stanje neto strane aktive Centralne banke, kako se dodaje u izvještaju, 30. novembra ove godine iznosi 462.363.000 KM i u potpunosti je obezbijeđena stabilnost domaće valute u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH. Neto strana aktiva predstavlja dio zvaničnih deviznih rezervi, koje se mogu koristiti samo za namjene i potrebe određene Zakonom o CBBiH.

Izvještaj o poštovanju aranžmana valutnog odbora CBBiH se izrađuje da bi se obezbijedile finansijske informacije o održavanju stabilnosti domaće valute i zvaničnim deviznim rezervama CBBiH u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH.

Izvor www.akta.ba
Najnovije

-----------
BH Desk facebook