BH Desk » Nastava u prvoj sedmici nakon zimskog raspusta u BPK-u planirana online
BiH

Nastava u prvoj sedmici nakon zimskog raspusta u BPK-u planirana online

U BPK-u planirana online nastava – U Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu I sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde zadovoljni su činjenicom da je nastavni plan i program u prvom polugodištu na području tog kantona realizovan u školskim klupama, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Resorna ministrica Biljana Begović ističe da su učenici trenutno na zimskom raspustu u trajanju od mjesec dana te naglašava da će nastavni proces u drugom polugodištu biti organiziran u skladu s epidemiološkom situacijom.

-Prema izvještajima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva s kojim raspolaže Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport , na prostoru našeg kantona došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, ali se nadamo da će taj intenzitet opasti do kraja raspusta. Po kalendaru Ministarstva za obrazovanje, u prvoj radnoj sedmici početkom februara, proces nastave svakako je planiran po online sistemu – istakla je Begović.

Napominje da će raspust biti iskorišten za edukacije nastavnog kadra, asistenata u nastavi, kao i nastavnika u OMŠ “Avdo Smailović”.

-Posebno insistiram na edukacijama asistenata u nastavi, konkretno u osnovnim školama, jer smatramo da postoje učenici u redovnom nastavnom procesu koji ne mogu redovno pratiti nastavu, što im nastojimo olakšati uz pomoć asistenata, ne ometajući druge učenike i nastavnike. Također, nastavnicima bosanskog jezika smo obezbijedili edukaciju iz jezičkog istraživanja i razvoja komunikacijskih kompetencija u nastavnom procesu, edukaciju za nastavnike edukatore za učenje na daljinu, a to je nešto što već duže vrijeme ovo ministarstvo radi u saradnji sa GIZ-om – naglasila je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook