BH Desk » MUP BPK u prošloj godini putem telefonske linije “Krimolovci” zaprimio deset prijava u oblasti mita i korupcije
BiH

MUP BPK u prošloj godini putem telefonske linije “Krimolovci” zaprimio deset prijava u oblasti mita i korupcije

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde tokom 2021. godine, putem telefonske linije “Krimolovci” zaprimilo je deset prijava o počinjenim ili eventualno planiranim krivičnim djelima i počiniocima, kada su u pitanju mito i korupcija.

Resorni ministar Armin Mandžo ističe da je na osnovu prijava sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

– U cilju preventivnog djelovanja, predstavnik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova je dio Tima za sprječavanje i borbu protiv korupcije formiranog od Vlade BPK Goražde, a naš operativni centar koji se može pozvati na broj 038 225 450 ima veoma dobru saradnju i sa Uredom krimolovaca u Sarajevu. Također, prijave korupcije se mogu podnijeti i putem dežurnog broja Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave policije 122, a to se može učiniti uz zagarantovanu anonimnost – ističe Mandžo.

Kako se građani generalno teško odlučuju prijaviti slučajeve korupcije, najavio je unapređenje rada Uprave policije u tom pravcu.

– Kako bi se pojačao rad Sektora kriminalističke policije odnosno Odsjeka za istrage u kojem su zaposlena četiri istražitelja, u planu je povećanje broja istražitelja s ciljem preventivnog djelovanja te eventualnog blagovremenog reagovanja kada su u pitanju mito i korupcija – kazao je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook