BH Desk » Goražde – U BPK-a potpisan kolektivni ugovor za oblast šumarstva
BiH

Goražde – U BPK-a potpisan kolektivni ugovor za oblast šumarstva

Predstavnici Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Javnog preduzeća Bosanskopodrinjske šume d.o.o Goražde i sindikalnog odbora  te Vlade BPK danas su potpisali Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u ovom preduzeću.

Kolektivnim ugovorom koji je potpisan na period od dvije godine s mogućnošću produženja,  regulirana su  prava i obaveze ugovornih strana a, kako je istaknuto, posebno je uređen čitav niz materijalnih prava radnika te su definirane i grupe složenosti poslova.

Predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić izražavajući zadovoljstvo ovim činom, napomenula je da je ovo prvi pojedinačni ugovor, jer je ovo preduzeće od 2016. godine bilo s ostalim preduzećima u sektoru šumarstva.

“Nakon intenzivnih pregovora smatramo da je ovo veliki iskorak za JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o Goražde  i sindikat, a potpisani kolektivni ugovor predstavlja unaprijeđenje prava radnika u odnosu na kolektivni ugovor koji smo imali ranije. Također, napravljen je iskorak po pitanju obračuna plata, utvrđivanja koeficijenata na osnovu složenosti poslova, a prvi put ovim kolektivnim ugovorom smo utvrdili i raspon te unaprijedili određana prava kada su u pitanju dodaci na platu i  naknade” – kazala je Ćatić izrazivši nadu da će sindikat i dalje imati dobru saradnju s upravom preduzeća i Vladom BPK.

Direktor JP Bosansko-podrinjske šume Mirza Pjano zahvalio je Vladi BPK i Sindikatu koji, kako je kazao, imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazi privreda i preduzeće, nisu imali velike zahtjeve koji se nisu mogli ispoštvati te je za naredni period najavio usklađivanje normativno-pravnih akata.

Premijerka BPK-a Aida Obuća smatra da će se primjenom novog koelktivnog ugovora na pravedniji i bolji način regulisati radno – pravni status uposlenika u ovom javnom preduzeću.

„Vlada BPK prije potpisvanja ovog, kolektivne ugovore potpisala je i sa zaposlenim radnicima u zdravstvu, osnovnom i srednjim obrazovanju a posljednji kolektivni ugovor potpisan je sa Sindikatom  državnih  služenika  i namještenika BPK Goražde, odnosno zaposlenika  u sudskoj upravi. Kada je riječ o pravima uposlenika koji se finansiraju iz budžeta BPK-a, ono što nam predstoji u narednom periodu, jeste okončanje pregovora i potpisivanje kolektivnog ugovora sa sindikatom policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK“- kazala je premijerka BPK-a.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook