BH Desk » Dogovorene mjere za povećanje plata u 2023.
Biznis

Dogovorene mjere za povećanje plata u 2023.

Zajedno sa predstavnicima sindikata, Smailbegović je predstavio njihove zajedničke aktivnosti, kao i aktivnosti Udruženja u ovoj i planove za narednu godinu.

“Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH (UPFBiH), zajedno sa sindikatima iz realnog sektora, kroz Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije BiH dogovorilo je mjere za značajno povećanje svih plata – primanja koje bi trebalo startati već u prvim mjesecima 2023. godine, ukoliko vlasti brzo odreagiraju na inicijative”, izjavio je danas u Sarajevu predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

Zajedno sa predstavnicima sindikata, Smailbegović je predstavio njihove zajedničke aktivnosti, kao i aktivnosti Udruženja u ovoj i planove za narednu godinu.

UPFBiH smatra urgentnim pitanje rješavanja nedostatka radne snage na bh. tržištu rada, te naglašavaju da je prioritet stvarati uslove za zadržavanje radne snage u BiH. Također, među ostalim, bavit će se pitanjima javnih nabavki, PDV-om, pitanjima unapređenja uslova za razvoj energetskog sektora, ukidanja ili smanjenja parafiskalnih nameta na svim nivoima, te insistirati na hitnom donošenju Zakona o doprinosima FBiH u cilju smanjenja opterećenja cijene rada, odnosno  povećanja svih plata.

“Pripremili smo jedno rješenje koje bi trebalo biti temporalnog karaktera i na njemu smo radili sa predstavnicima sindikata, a sastojalo bi se u tome da se jednostavno omogući svim privrednim društvima da povećaju plate do 400 KM i da se na taj iznos ili ne plaćaju doprinosi ili da se plate neki simbolični doprinosi”, naveo je Smailbegović.

UPFBiH je pripremilo dokument “Šta poslodavci očekuju od vlasti” koji sadrži prijedloge 40 zakonskih rješenja, odnosno mjera, čije bi donošenje u značajnoj mjeri doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta i smanjenju cijene rada.

Smailbegović je podsjetio da je potpisano sedam kolektivnih ugovora sa sindikatima iz realnog sektora, dodajući da se na osnovu potpisanih ugovora najniže plate prema djelatnostima kreću od 630 do 775 KM.

Uime Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović je istakao da postoji izuzetan socijalni dijalog i da će dobra saradnja biti nastavljena. Dodao je da su potpisivanjem sedam kolektivnih ugovora riješili mnoga pitanja koja su bila problem u proteklom periodu.

“Naš zajednički cilj je da u narednom periodu popravimo status svih radnika u FBiH, a posebno u realnom sektoru”, istakao je Kurtović.

Izvor www.akta.ba
Najnovije

-----------
BH Desk facebook