BH Desk » Crveni križ Federacije BiH podržao 939 domaćinstava u 19 lokalnih zajednica sa 140.850 KM
BiH

Crveni križ Federacije BiH podržao 939 domaćinstava u 19 lokalnih zajednica sa 140.850 KM

Crveni križ Federacije BiH, u okviru humanitarnog odgovora na izazove migrantske situacije, podržao je 939 domaćinstava, u vidu transfera novca. Radi se o 140.850 KM.

Sredstva su osigurali Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), kroz Hitni apel: Kretanje stanovništva, koji realizira Društvo Crvenog krsta/križa BiH.

Kroz taj projekt podržana su domaćinstva iz 19 lokalnih zajednica u stanju socijalne potrebe koja žive u blizini prihvatnih centara za migrante ili glavnih migrantskih ruta, starije osobe, osobe sa težim invaliditetom, višečlana domaćinstva i domaćinstva pogođena virusom COVID-19.

Crveni križ Federacije BiH ispunjavanje svojih javnih ovlaštenja te ciljeva i zadataka, definiranih Zakonom o Crvenom križu FBiH i Statutom Crvenog križa FBiH, prilagođava savremenim trendovima u međunarodnom humanitarnom sektoru. Iz humanitarnih i pragmatičnih razloga, međunarodni humanitarni sektor, što uključuje i Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, sve češće se odlučuje za programe podrške korisnicima u vidu keš transfera umjesto dosadašnje prakse podjele humanitarnih paketa koji su isti za sve korisnike bez obzira na različitost njihovih potreba.

– Glavna karakteristika keš transfer programa je promoviranje osnaživanja i zaštita digniteta korisnika, dajući im određeni stepen fleksibilnosti i izbora. Dodatni benefit korištenja keš transfer programa je multiplikativni efekt jer korisnici trošenjem novca u lokalnim marketima povećavaju obim lokalne trgovine, a time se pozitivno djeluje na lokalno ekonomsko tržište  – saopćio je Crveni križ FBiH.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook