BH Desk » Crna Gora dobija Agenciju za sajber bezbjednost
Svijet

Crna Gora dobija Agenciju za sajber bezbjednost

Nacrtom strategije sajber bezbjednosti Crne Gore od 2022. godine do 2026.godine predviđeno je osnivanje novog organa uprave – Agencije za sajber bezbjednost.

Plan je uspostavljanje novog i održivog tijela za sajber bezbjednost na nacionalnom nivou, prenosi RTCG.

Potvrdu ove informacije sadrži izvještaj sa Javne rasprave o nacrtu Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore od 2022.godine do 2026.godine. Predlagač, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, primilo je sugestiju Američke privredne komore u Crnoj Gori.

“Pominje se uvođenje Agencije za sajber bezbjednost u okviru koje bi funkcionisao Tim za odgovor na računarsko-bezbjednosne incidente u sajber prostoru Crne Gore – CIRT. Ali nije precizirano kakve bi bile nadležnosti Agencije, da li bi se CIRT transformirao u Agenciju, ili bi Agencija bila nezavisna od CIRT-a, pa predlažemo da se Nacrt strategije dopuni u tom dijelu. Kao  i predlogom načina finansiranja Agencije, da bi se ICT zajednica i bankarski sektor na vrijeme upoznali sa eventualnim uvođenjem novih obaveza i troškova u tom smjeru”, navedeno je u tekstu sugestije Američke privredne komore u Crnoj Gori.

Iz Vlade CG su odgovorili da se Strategijom predviđa potreba uspostavljanja novog tijela – Agencije, u čiji sastav će ući CIRT.

“U pravcu ostvarivanja navedenog operativnog cilja, bit će preduzete prateće aktivnosti definisane kroz Akcioni plan, a koje će podrazumijevati preciziranje nadležnosti, organizacione strukture i potrebnih budžetskih sredstava za funkcionisanje novog organa uprave”, kazali su iz crnogorskog Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, prenosi RTCG.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook