BH Desk » Christian Schmidt o usvajanju odluke o VSTV-u RS: O ovom pitanju i njegovim posljedicama razgovarati ću sa ambasadorima PIC-a!
BiH

Christian Schmidt o usvajanju odluke o VSTV-u RS: O ovom pitanju i njegovim posljedicama razgovarati ću sa ambasadorima PIC-a!

Uspostava jedinstvenog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) na državnom nivou bila je ključna reforma utemeljena na konsenzusu kako bi se pravosuđe BiH moderniziralo u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima, ojačao profesionalizam, transparentnost i efikasnost u okviru pravosuđa, te unaprijedilo nepristrasno, nezavisno i djelotvorno provođenje pravde u cijeloj zemlji, navodi se u izjavi Christiana Schmidta.

Država BiH i oba entiteta u martu 2004. godine su donijeli jednoglasnu odluku o uspostavi jedinstvenog VSTV-a za BiH, naveo je.

“Ofanzivno usvajanje odluke o drugom tijelu, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću RS, predstavlja kršenje ovog sporazuma. Time se ugrožava uticaj pravosuđa i primat koji ima vladavina prava.

Profesionalno pravosuđe, u kojem nema političkih pritisaka i uticaja, ima ključnu ulogu za razvoj pravednog i demokratskog društva i prijeko je potrebno za ostvarenje težnji BiH da postane dio Evropske unije”, stoji u izjavi.

Visoki predstavnik će o ovom pitanju i njegovim posljedicama razgovarati sa ambasadorima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook