BH Desk » BH Telecom na području ZDK donirao cca 300 000 KM u 2022 godini
BiH

BH Telecom na području ZDK donirao cca 300 000 KM u 2022 godini

Skupština BH Telecom dd Sarajevo donijela Oduku o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija BH Telecoma pravnim licima u 2022. Ukupan iznos dodijeljenih donacija je 1.840.093 KM.

Ukupno 293 pravna lica na području cijele BiH obuhvaćena su ovim donacijama, a prema podacima, za područje ZDK odobreno je cca 300.000 KM za 49 pravnih lica kao podrška za finansiranje ili sufinansiranje 49 programa, projekata ili aktivnosti iz oblasti djelovanja: osnovnih i srednjih škola (finansiranje ili sufinansiranje nabavke IT opreme za potrebe opremanja informatičkih kabineta), javnih kuhinja (nabavka namirnica i/ili kuhinjske opreme), udruženja/ustanova koje se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i udruženja/ustanove koje se bave brigom o djeci sa poteškoćama u razvoju, te općinskih/gradskih udruženja penzionera i centara za zdravo starenje.

Među dobitnicima donacija u ZDK su:
33 osnovne i srednje škole sa ukupno 174.000 KM donacija,
10 centara/udruženja/organizacija za podršku djece sa posebnim potrebama,
3 javne kuhinje i
2 udruženja penzionera.

Najveći akcenat je dat na podršku svim školama u opremanju informatičkih kabineta i podršku u kupovini didaktičkog materijala za rad sa djecom sa posebnim potrebama.

Izvor www.zenicablog.com
Najnovije

-----------
BH Desk facebook